Date Place Location Time from Time till    
08-12-2018 Zwolle   00.00 00.00
09-12-2018 Zwolle   00.00 00.00
15-12-2018 Harderwijk   11.00 15.00
21-12-2018 Harderwijk   18.00 21.00
22-12-2018 Zwolle   12.00 16.00
23-12-2018 Zwolle   12.00 16.00
24-12-2018 Harderwijk   12.00 16.00
17-02-2019 Oudeschans concert 25 jaar jubileum 11.30 15.00
05-04-2019 Leeuwarden   00.00 00.00
27-04-2019 Amstelveen   00.00 00.00
19-05-2019 Breda prive 14.30 17.30
19-07-2019 Norg   12.30 16.30
25-08-2019 Schloss Bevern (D) 25 Jahre Dixieland Crackerjacks 11.00 01.00
29-08-2019 Harlingen   15.00 19.00
14-12-2019 T.b.a.   00.00 00.00
15-12-2019 T.b.a.   00.00 00.00
21-12-2019 T.b.a.   00.00 00.00
22-12-2019 T.b.a.   00.00 00.00